„Zakup urządzeń do zimowego utrzymania Portu Lotniczego w Warszawie"

Projekt nr POIS.08.04.00-00-018/09 pn. „Zakup urządzeń do zimowego utrzymania Portu Lotniczego w Warszawie” zrealizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach VIII Osi Priorytetowej „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportu”, z Działania 8.4 „Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego”.
 
W dniu 9 lutego 2009 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”(PPL) złożyło do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wniosek o dofinansowanie dla Projektu pn. „Zakup urządzeń do zimowego utrzymania Portu Lotniczego w Warszawie”. W dniu 16 grudnia 2009 r., PPL podpisało z CUPT umowę o dofinansowanie Projektu POIiŚ 8.4-18.
 
Wartość Projektu wynosi 28 212 561,00 PLN brutto, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 23 125 050,00 PLN.
 
Realizacja Projektu polegała na zakupie 10 zestawów odśnieżających oraz 1 zraszarki środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych. Urządzenia te służą do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego nawierzchni dróg startowych, dróg kołowania oraz płaszczyzn postojowych.

Wymiana sprzętu mechanicznego do zimowego utrzymania nawierzchni lotniskowych w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie podniosła bezpieczeństwo naziemnego ruchu lotniczego oraz przyczyniła się do poprawy przepustowości lotniska w okresie zimowym, kiedy warunki atmosferyczne mają duży wpływ na funkcjonowanie portu lotniczego. Dzięki nowym urządzeniom czas odśnieżenia dróg startowych skrócił się aż o połowę (z dotychczasowych 40 min. do 20 min.), a przygotowanie dróg do wykonywania operacji lotniczych możliwe jest już po jednym przejeździe kolumny pojazdów podczas „Akcji Zima”.

Pierwszym etapem kompleksowej zmiany technologii było włączenie do eksploatacji w 2009 r. zraszarki Damman typ FEA 20036 o pojemności 20 000 l płynu. Taka ilość środka umożliwia odlodzenie obydwu dróg startowych na pełną wymaganą przepisami szerokość bez konieczności uzupełniania płynu.

Drugim etapem kompleksowej zmiany technologii było wprowadzenie w latach 2010 - 2011 dziesięciu nowoczesnych zestawów odśnieżających złożonych z: pługów lemieszowych o szerokości roboczej 6,8 m, ciągników siodłowych Mercedes Benz Actros z napędem 4x4 oraz oczyszczarek lotniskowych Overaasen RS 400 o szerokości roboczej 5,5 m. Pierwsze trzy zestawy odśnieżające zostały dostarczone na Lotnisko Chopina w lutym 2010 r., kolejne trzy we wrześniu 2010 r., a ostatnie cztery we wrześniu 2011 r.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
http://www.efrr.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/