Władze i kierownictwo Portu

Mariusz Szpikowski

 

Naczelny Dyrektor PPL, Dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie

Od stycznia 2016 roku Mariusz Szpikowski piastuje stanowisko Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” oraz Dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczynał w międzynarodowych firmach audytorskich, KPMG oraz Ernst & Young. W latach 2000-2006 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie Carrier Polska – spółce z Grupy United Technologies Corporation notowanej na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE).

W latach 2007 - 2008 był wiceprezesem zarządu i dyrektorem ds. finansów i handlu w Air Italy Polska Sp. z o.o. Następnie w latach 2008 - 2013 sprawował funkcję prezesa oraz  dyrektora ds. finansów i handlu w tej spółce, w 2011 r. przemianowanej na Air Poland sp. z o.o. Od lutego do czerwca 2013 był przewodniczącym rady nadzorczej Air Poland.

Następnie pracował w LOT Aircraft Maintenance Services (LOT AMS), gdzie przez rok, do października 2014, sprawował funkcję członka zarządu oraz dyrektora ds. finansów i restrukturyzacji.

Od października 2014 do kwietnia 2015 prowadził doradztwo inwestycyjne w branży lotniczej na rynku zagranicznym.

Ostatnią funkcją sprawowaną przez Mariusza Szpikowskiego przed objęciem stanowiska Naczelnego Dyrektora PPL był członek zarządu ds. finansowych w firmie produkcyjnej z branży kolejowej, H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., którą pełnił od kwietnia 2015 r.

W 1996 r. Mariusz Szpikowski uzyskał tytuł magistra anglistyki na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1996— 1999 zdobył Certificate Stage przyznawany przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), międzynarodową organizację zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.
.


Dyrektor Biura Ochrony
 

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z lotnictwem. Od marca 2015 do momentu powołania do PPL był Dyrektorem Odpowiedzialnym i Szefem Biura Operacyjno-Eksploatacyjnego Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin. Od września 2014 do marca 2015 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Operacji Lotniczych w firmie SprintAir.

W latach 2008-2014 pracował na stanowisku Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych w PPL, gdzie był odpowiedzialny za bezpieczeństwo operacji lotniczych na Lotnisku Chopina oraz współpracę ze wszystkim podmiotami działającymi na Lotnisku.

W latach 2003-2008 był Dyrektorem Portu Lotniczego Bydgoszcz, wcześniej pełnił służbę wojskową, brał udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych.

Andrzej Ilków był również przewodniczącym Rady Nadzorczej GDN Airport Services i Portu Lotniczego Poznań-Ławica oraz członkiem Rady Nadzorczej Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin.

W 1985 roku ukończył studia dzienne z pilotażu samolotów odrzutowych w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Ukończył również studia zaoczne ze sterowania ruchem w transporcie na Politechnice Warszawskiej i podyplomowe z zarządzania ruchem lotniczym w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Ukończył specjalistyczne programy szkoleniowe dla menedżerów i instruktorów sektora lotniczego organizowane przez ICAO oraz IATA.
 

Dyrektor Pionu Finansowego


Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku na stanowisku Asystenta w Zespole Inwestycji Kapitałowych i Pakietów Mniejszościowych w Hevelius Management - firmie zarządzającej Drugim NFI S.A. Następnie był Inspektorem Ekonomicznym w Wydawnictwie Szkolnym i Pedagogicznym S.A. W latach 2000-2006 pracował w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” na stanowisku Kierownika Działu Planowania i Controllingu. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję Dyrektora i Kierownika Zespołu Nowych Aktywów w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w PKO Bank Polski S.A.

Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Studium Analityków Finansowych oraz z wyróżnieniem studia menedżerskie Executive Master of Business Administration. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu rachunkowości zarządczej, zarządzania, zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstw oraz specjalistycznych projektów lotniskowych.

W kręgu jego zainteresowań leżą rynek kapitałowy, mechanizmy i efekty prywatyzacji w Polsce, motocykle oraz sport.