Udział Lotniska Chopina w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych szansą rozwoju dla warszawskiego portu lotniczego i regionu Mazowsza

Projekt nr RPMA.01.07.00-14-001/10 pn. „Udział Lotniska Chopina w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych szansą rozwoju dla warszawskiego portu lotniczego i regionu Mazowsza” zrealizowany jest z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach I Osi Priorytetowej „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego o przedsiębiorczości na Mazowszu” z Działania 1.7 „Promocja gospodarza”.
 
W dniu 7 grudnia 2010 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) złożyło do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) wniosek o dofinansowanie dla Projektu pn. „Udział Lotniska Chopina w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych szansą rozwoju dla warszawskiego portu lotniczego i regionu Mazowsza”. W dniu 17 sierpnia 2011 r. PPL podpisało umowę o dofinansowanie Projektu RPMA.14-01. Wysokość dofinansowania Projektu wyniosła do 150 tys. PLN, co stanowiło 50% wartości wydatków kwalifikowanych Projektu.
 
Realizacja Projektu polegała na udziale Lotniska Chopina w europejskich i światowych imprezach targowo-wystawienniczych:
 
> Routes Europe w Cagliari (8-10 maja 2011 r.);
> World Route Development Forum w Berlinie (2-4 października 2011 r.).

Uczestnictwo w targach Routes, w których bierze udział nawet do 3000 delegatów z linii lotniczych, portów lotniczych i firm związanych z branżą lotniczą z całego świata, co stwarza szerokie możliwości nawiązania i rozwinięcia nowych kontaktów biznesowych. Udział Lotniska Chopina w imprezach targowo-wystawienniczych Routes jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynkowe. W związku z faktem, iż branża lotnicza rozwija się bardzo dynamicznie i pojawia się coraz mocniejsza konkurencja. Targi Routes są jednym z najważniejszych imprez handlowych tej branży, co dla Lotniska Chopina jest niezwykle istotne. Od 1996 r. Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina uczestniczy w konferencjach Routes, podczas których prowadzone są rozmowy dwustronne z przedstawicielami przewoźników lotniczych, będących w kręgu zainteresowania warszawskiego lotniska, w celu rozszerzenia jego siatki połączeń lotniczych. Udział w misjach gospodarczych jest skutecznym sposobem nawiązywania kontaktów biznesowych, Lotnisko Chopina planuje w dalszym ciągu być ich aktywnym uczestnikiem.
 
Routes Europe w Cagliari 
 
W dniach 8-10 maja 2011 r. w miejscowości Santa Margherita di Pula w pobliżu Cagliari na Sardynii odbyła się konferencja Routes Europe, organizowana przez Route Development Group Ltd. we współpracy z władzami lotniska Cagliari, w którym uczestniczyła delegacja Lotniska Chopina w Warszawie.
 
W imprezie targowo-wystawienniczej wzięło udział około 700 delegatów, w tym przedstawicieli 67 linii i przedstawicieli 176 portów lotniczych oraz firm związanych z branżą lotniczą w Europie. Koncepcja Routes polega na umożliwieniu portom i liniom lotniczym odbycia dwustronnych rozmów handlowych. Przedstawiciele Lotniska Chopina odbyli spotkania z 10 przedstawicielami przewoźników lotniczych. Spotkania te miały na celu przede wszystkim podtrzymanie kontaktów z liniami lotniczymi obecnie korzystającymi z Portu w Warszawie oraz nawiązanie kontaktów z nowymi przewoźnikami, którzy potencjalnie mogliby uruchomić połączenia z/do Lotniska Chopina. Rozmowy te umożliwiły rozpoznanie planów linii lotniczych szczególnie w kontekście nadchodzących Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r., wymianę informacji na temat potencjału rynku lotniczego na wybranych trasach z/do Warszawy oraz przekazanie informacji na temat planów rozwojowych lotniska.
 
Oprócz spotkań dwustronnych, przedstawiciele linii i portów lotniczych, a także innych firm chętnie odwiedzali stoisko Lotniska Chopina. Na stoisku goście mogli zapoznać się z ofertą handlową i materiałami informacyjnymi Lotniska, programami współpracy marketingowej, a także uzyskać informacje o Warszawie i Mazowszu, otrzymać atrakcyjne gadżety promocyjne i napić się kawy, przygotowanej przez mistrzów Polski w parzeniu kawy.
  
Na stoisku Lotniska Chopina znalazły się również materiały promujące region Mazowsza.
                              
Bardzo ważnym wydarzeniem podczas Routes Europe było otrzymanie przez Lotnisko Chopina w Warszawie, ex equo z lotniskiem w Pradze, wyróżnienia w finale konkursu „The Routes Airport Marketing Awards 2011 - Regional Heats – Europe” w kategorii lotnisk Europy Środkowo-Wschodniej.
 
Konkurs polegał na ocenie przez przedstawicieli linii lotniczych realizacji strategii marketingowych portów lotniczych w szerokim aspekcie działań podejmowanych na rzecz rozwoju siatki połączeń, uatrakcyjniania systemów opłat lotniskowych i zniżek, komunikacji z liniami lotniczymi, wspólnych działań marketingowych.
 
World Route Development Forum w Berlinie
 
W dniach 2-4 października 2011 r. delegacja Lotniska Chopina wzięła udział w 17 konferencji światowej – The World Route Development Forum organizowanej w Berlinie przez Route Development Group Ltd.
 
W targach uczestniczyli przedstawiciele około 300 przewoźników lotniczych i ponad 800 portów lotniczych oraz liczni przedstawiciele branży lotniczej i prasy. Dwustronne spotkania, w których brali udział reprezentanci Lotniska Chopina miały na celu przede wszystkim nawiązanie bezpośredniej współpracy z przewoźnikami lotniczymi z regionu Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Ameryki Płn., którzy jeszcze nie wykonywali połączeń lotniczych z/do Warszawy lub liniami obecnymi w naszym porcie, ale zainteresowanymi dalszym rozwojem siatki połączeń z/do Lotniska Chopina.
 
Obecność przedstawicieli Lotniska Chopina na berlińskim forum skupiała się nie tylko na roli uczestnika, ale także wystawcy. Była to już trzecia światowa konferencja Routes, w której braliśmy udział w charakterze wystawcy.
 
Stoisko Lotniska Chopina miało wydzieloną strefę relaksacyjną, w której goście mogli spróbować wybranej przez siebie kawy, przygotowanej specjalnie przez mistrzów Polski baristów, a także poczęstować się polskimi przekąskami i słodyczami.
 
Oprócz możliwości przeprowadzenia rozmów biznesowych, jak również zrelaksowania się, stoisko pełniło też funkcje informacyjne. Przekazywano podstawowe informacje i materiały promocyjne o Lotnisku Chopina:
 
> Airline Information Package 2011,
> Facts & Figures 2010;
> Program współpracy marketingowej z przewoźnikami lotniczymi w 2011 r.;
> Broszury informacyjne o Warszawie oraz przygotowaniach do UEFA Euro 2012TM, a także  materiały informacyjne o Warszawie i regionie Mazowsza oraz broszury i plakaty informacyjno-promocyjne Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
 
Stoisko Lotniska Chopina było również miejscem spotkania z przedstawicielami Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. Gośćmi byli: Pan Andrzej Szynka - V-ce Ambasador w Ambasadzie RP w Berlinie, Pani Danuta Dominiak-Woźniak - Radca-Minister, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury RP w Ambasadzie RP w Berlinie oraz Pan Jan Masalski - Radca z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie.
 
Stoisko warszawskiego portu było jednym z najefektowniejszych i najchętniej odwiedzanych na berlińskich targach, co znalazło odzwierciedlenie w artykułach w lokalnej prasie branżowej, które ukazały się podczas targów, tj. anna aero Berlin Daily, Airline Business Daily oraz routesonline.
  
Dzięki udziałowi Lotniska Chopina w konferencji Routes w Berlinie możliwe było nawiązanie i podtrzymanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami linii lotniczych odpowiedzialnymi za rozwój siatki połączeń. Spotkania dwustronne pozwoliły na uzyskanie od przedstawicieli linii lotniczych kluczowych informacji odnośnie planów przewoźników dotyczących uruchomienia połączeń z/do poszczególnych portów lotniczych w Europie i na świecie.

Więcej informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego:
http://rpo.mazowia.eu
http://www.efrr.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/