Wyszczególnienie Cena netto
Wydanie czasowej przepustki osobowej 80 zł
Wydanie czasowej przepustki osobowej - uczniowie, studenci odbywający praktyki w PPL 20 zł
Wymiana czasowej przepustki osobowej 50 zł
Wydanie duplikatu czasowej przepustki osobowej 155 zł
Wydanie duplikatu czasowej przepustki osobowej - pracownicy PPL 55 zł
Inne przepustki każdorazowo wydawane przez Biuro Przepustek 45 zł
Opłata za niezwrócenie czasowej przepustki osobowej nakładana na firmę, której pracownik nie rozliczył się z Biurem Przepustek 1 000 zł
Opłata za rozpatrzenie wniosku o przepustkę czasową
(Opłata zostaje naliczona tylko w przypadku nieodebrania przepustki w terminie 30 dni od daty przekazania informacji o możliwości jej odbioru. Nie dotyczy to pisemnego zgłoszenia przez Wnioskodawcę z uzasadnieniem przedłużenia terminu odbioru przepustki.)
40 zł
Opłata za wydawanie przepustek przez pracownika Działu kontroli dostępu w dedykowanym miejscu poza Biurem Przepustek (za 1h) 120 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Każdorazowe wydanie przepustki dla pojazdów mechanicznych * :  
- dla pojazdów osobowych
350 zł
- dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5t
450 zł
- dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5t i innych pojazdów mechanicznych
530 zł
Powtórne wydanie przepustki w przypadku zmiany danych ewidencyjnych samochodu 45 zł
Opłata za niezwrócenie przepustki samochodowej, nakładana na firmę, która nie rozliczyła się z Biurem Przepustek 1 000 zł

* Opłata za wydanie przepustki dotyczy każdego okresu zawierającego się w obrębie roku kalendarzowego. W przypadku wykupienia przepustki w IV kwartale roku kalendarzowego, może obowiązywać ona również w I kwartale roku następnego po uprzednim wniesieniu opłaty za powtórny wydruk przepustki samochodowej wg wzoru obowiązującego na nowy rok kalendarzowy.

 
Wyszczególnienie Cena netto
Wydanie przepustki samochodowej rocznej na wewnętrzną drogę dojazdową „A” lub „B”– dla każdego pojazdu * 480 zł
Opłata miesięczna za wynajęcie jednego oznakowanego miejsca postojowego na jezdni "B" 900 zł
Wydanie przepustki samochodowej czasowej na wewnętrzną drogę dojazdową "A" lub „B”– dla każdego pojazdu ** 45 zł
Jednorazowe wydanie zgody na wjazd na wewnętrzną drogę dojazdową „B”– dla każdego pojazdu ***
45 zł
Opłata dobowa za wynajęcie jednego oznakowanego miejsca postojowego na nitce "B" 105,69 zł
Opłata za złamanie zasad dostępu do wewnętrznych dróg dojazdowych „A” lub „B” przez użytkownika przepustki
1 000 zł
Opłata za niezwrócenie przepustki samochodowej, nakładana na firmę, która nie rozliczyła się z Biurem Przepustek 1 000 zł
Powtórne wydanie przepustki "A" lub "B" w przypadku zmiany danych ewidencyjnych samochodu 45 zł
  • * Przepustki roczne ważne są w okresie roku kalendarzowego, w którym zostały wystawione.
Zniżka 20% przy zamówieniu co najmniej 4 przepustek rocznych w okresie danego roku kalendarzowego.
Zniżka 40% przy zamówieniu co najmniej 10 przepustek rocznych w okresie danego roku kalendarzowego.
  • ** Przepustki czasowe ważne są na okres nie dłuższy niż tydzień.
  • *** Jednorazowe zgody ważne są w dniu wystawienia.
Wyszczególnienie Cena netto
Wystawienie kopii dokumentu 30 PLN
Opracowanie raportu z systemu kontroli dostępu
80 PLN
Inne przepustki każdorazowo wydawane przez Biuro Przepustek 45 PLN


Ceny netto. Do powyższych opłat dolicza się stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.