"Prace studialne związane z długofalowym rozwojem Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie"

Projekt pn. „Prace studialne związane z długofalowym rozwojem Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie” zrealizowany jest w ramach Programu Transeuropejskiej sieci transportowej (Trans-European Transport Networks; TEN-T) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.
 
W maju 2009 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) złożyło do agencji TEN-T wniosek o dofinansowanie dla Projektu pn. „Prace studialne związane z długofalowym rozwojem Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie”. W dniu 7 grudnia 2009 r. Komisja Europejska (KE) rozstrzygnęła konkurs. Projekt złożony przez PPL jako jedyny w Europie, spośród 6 projektów lotniskowych aplikujących w 2009 r. Wysokość dofinansowania Projektu wyniosła do 50% wartości projektu (do 1,3 mln euro) ze środków TEN-T. W dniu 22 czerwca 2010 r. została wydana decyzja przez KE o przyznaniu dofinansowania dla Projektu TEN-T.  
 
Projekt został przygotowany przez PPL w wyniku wewnętrznych prac i uzgodnień trwających od 2008 roku. Celem Projektu było opracowanie dokumentacji pozwalającej na identyfikację, a następnie optymalizację obszarów w celu poprawienia przepustowości lotniska, jak również określenie długofalowej strategii jego rozwoju.
 
Zadaniem Projektu była optymalizacja przepustowości lotniska, która będzie dokonana poprzez analizę procesów i obszarów funkcjonowania PPL, a następnie zastosowanie nowoczesnych technologii, dostosowanych do specyficznych potrzeb Lotniska Chopina w Warszawie. Zamierzeniem Projektu było ponadto ograniczenie negatywnego wpływu funkcjonowania Portu na środowisko naturalne. Przyczyniły się do tego w szczególności działania obejmujące tematykę gospodarki wodno-ściekowej, zarządzania energią elektryczną oraz analizy migracji i stref wypoczynku ptaków w okolicach portu. Nieodłącznym elementem zarządzania portem lotniczym, ujętym również w Projekcie, była tematyka bezpieczeństwa i ochrony. Projekt obejmował zarówno obszary dotyczące bezpieczeństwa operacji lotniczych wynikające ze stanu infrastruktury, jak i analizy procesów funkcjonowania portu z uwzględnieniem ciągłości działania oraz zagrożeń wynikających ze strony środowiska naturalnego.

W ramach Projektu zostało zdefiniowanych 6 działań, w tym 4 działania podstawowe:

> zrównoważony rozwój infrastruktury Portu;
> optymalizacja przepustowości i wydajności infrastruktury Portu za pomocą inteligentnych technologii;
> ochrona środowiska;
> bezpieczeństwo i ochrona lotniska

oraz dwa działania wspierające:

> audyt;
> działania informacyjno-promocyjne. 

Efektem realizacji Projektu w szczególności jest m.in. „Strategia Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” – Zarządzającego Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie – węzła sieci TEN-T na lata 2012 – 2022” oraz „Plan Generalny Rozwoju Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie na lata 2012 – 2037”. Projekt został zakończony w I kwartale 2013 r.
 
Więcej informacji na temat Programu Transeuropejskiej sieci transportowej (Trans-European Transport Networks; TEN-T): http://tentea.ec.europa.eu/.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.