Lotnisko Chopina od szeregu lat prowadzi kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska

W trosce o zminimalizowanie uciążliwości hałasu dla mieszkańców terenów otaczających lotnisko wprowadzona została odpowiednia organizacja ruchu lotniczego oraz ograniczenia pracy lotniska w nocy. Prowadzone są wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej dalsze prace nad wprowadzeniem rozwiązań, m.in. nowych procedur startów i lądowań, mogących przyczynić się do ograniczania emisji hałasu.

Stosowane na warszawskim lotnisku opłaty hałasowe, mobilizują przewoźników do wykorzystywania nowoczesnej i „cichej” floty lotniczej.

Prowadzone są systematyczne badania zmian klimatu akustycznego w oparciu o pomiary hałasu oraz mapy akustyczne. Wyniki badań przekazywane są władzom lokalnym i udostępniane na stronie internetowej.

Dużą wagę przykłada się do zagadnień redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Pierwszym etapem realizowanej w tym zakresie strategii jest zbudowanie systemu monitoringu jakości powietrza wraz z opracowaniem modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pochodzących od ruchu lotniczego. Dane z pomiarów i modelowania posłużą do stworzenia koncepcji redukcji ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

Polityka w obszarze Zarządzania Środowiskowego w Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze"

Więcej informacji znaleźć można również w: