Fundusze Europejskie

Informacja nt. projektów realizowanych przy współudziale Funduszy Europejskich:

 
„Port Lotniczy Warszawa –Budowa/rozbudowa/ przebudowa (modernizacja)infrastruktury lotniskowej”
(Projekt nr POIS.06.03.00-00-015/12)"Port Lotniczy Warszawa – Budowa nawierzchni lotniskowych i drogowych”
(Projekt nr POIS.06.03.00-00-016/12)„Zakup urządzeń do zimowego utrzymania Portu Lotniczego w Warszawie”
(Projekt nr POIS.08.04.00-00-018/09)„Zakup sprzętu operacyjnego dla Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego w Warszawie”
(Projekt nr POIS.08.04.00-00-021/09)„Prace studialne związane z długofalowym rozwojem Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie”
(Projekt nr TEN-T)„Udział Lotniska Chopina w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych
oraz misjach gospodarczych szansą rozwoju dla warszawskiego
portu lotniczego i regionu Mazowsza”
(Projekt nr RPMA.01.07.00-14-001/10)„Nowoczesna kadra - projekt rozwoju pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze”
(Projekt nr POKL.02.01.01-00-338/08)