Energia Elektryczna

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)
Karta aktualizacji nr 2/2018 zatwierdzona IRiESD
Karta aktualizacji nr 1/2019 zatwierdzona IRiESD
 

Konsultacje z Odbiorcami projektu IRiESD

Komunikat w sprawie konsultacji projektu Karty Atualizacji nr 1/2019 IRiESD
Karta aktualizacji nr 1/2019 IRiESD
Formularz zgłaszania uwag do karty aktualizacji nr 1/2019 IRiESD
 

Raporty

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2019 IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 2/2018 IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących IRiESD
 

Taryfa


Cenniki


Koncesje


Generalna Umowa Dystrybucji


Inne informacje:

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym > 1 kV

Informacja dotycząca wartości łącznej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym > 1 kV
 
Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla 2018 roku

Sprzedawca z urzędu energii elektrycznej działający na obszarze działania OSDn


Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Zgodnie z art. 5 ust. 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oświadcza, że w 2018 roku sprzedaje energię elektryczną zakupioną na podstawie umowy zawartej z firmą Tauron Sprzedaż Sp. zo.o. Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej znajduje się na stronie Tauron Sprzedaż Sp. zo.o.

https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/struktura-paliw