Strefa Kiss&Fly

Czas parkowania Cena brutto
do 7 min. 0 zł *
7 - 15 min. 30 zł
powyżej 15 min. 1 zł / 1 min.
* nie obowiązuje przy ponownym wjeździe do strefy w czasie krótszym niż 30 min.

Opłata za odholowanie w przypadku złamania zakazu pozostawienia pojazdu bez nadzoru - 500 zł
Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu odholowanego - 70 zł
Opłata w przypadku odstąpienia od odholowania - 250 zł
 

W przypadku przekroczenia bezpłatnego czasu postoju opłat za korzystanie ze Strefy Kiss&Fly dokonuje się w kasach automatycznych na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasy zlokalizowane są przed wejściem do terminala. W kasach można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

Regulamin KISS & FLY


Parkingi P1, P2 (wielopoziomowe)

Czas parkowania Cena brutto
do 30 min. 5 zł
od 30 min. - do 1 godziny 10 zł
kolejna kolejna rozpoczęta godzina, maks. do 8 godzin 10 zł
jedna doba 80 zł
dwie doby 160 zł
trzy doby 240 zł
cztery doby 320 zł
pięć dób 400 zł
6 - 10 dób  (oferta długoterminowa) 180 zł
11 - 15 dób  (oferta długoterminowa) 230 zł
każda kolejna rozpoczęta doba 20 zł

Opłat za korzystanie z parkingów P1, P2 dokonuje się w kasach automatycznych na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasy zlokalizowane są przed wejściem na parkingi. W kasach można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

Pojazdy powyżej 2 metrów wysokości mogą korzystać wyłącznie z parkingu P4 lub parkingu autokarowego.

Regulamin korzystania z parkingów P1,p2


Parking długoterminowy P4 (terenowy)

Czas parkowania Cena brutto
jedna doba 70 zł
dwie doby 110 zł
każda kolejna rozpoczęta doba 10 zł

Parking długoterminowy P4 przeznaczony jest dla kierowców parkujących na okres co najmniej jednego dnia. Parking jest całodobowo strzeżony.

Opłat za korzystanie z parkingu P4 dokonuje się w kasach automatycznych na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasy zlokalizowane są przy wyjeździe z parkingu. W kasach można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

Regulamin korzystania z parkingu P4

 
Aby otrzymać fakturę za parkowanie na Lotnisku Chopina w Warszawie, należy przesłać paragon wraz z danymi do faktury na adres:

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z dopiskiem „Biuro Parkingów”
ul. 17 Stycznia 49
02-146 Warszawa

Proszę zwrócić uwagę, aby wysłany paragon był oryginałem potwierdzenia dokonania płatności. Nie ma możliwości wystawienia faktury na podstawie zgłoszenia mailowego ani skanu, kserokopii bądź kopii paragonu.

Faktura zostanie odesłana na wskazany przez Panią/Pana adres.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: fakturyparking@a-cs.pl.


Parking autokarowy dla klientów indywidualnych

Czas parkowania Cena brutto
15 minut 8 zł
1 godzina 24 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina 24 zł
opłata maksymalna za dobę 240 zł
UWAGA:

Prosimy opłacić bilet w kasie automatycznej przed wejściem do pojazdu (po opłaceniu biletu 5 minut na wyjazd).

Postój na bilet jednorazowy dozwolony jest wyłącznie poza miejscami 2-15.