Od poniedziałku, 1 czerwca br. planowane jest stopniowe wznawianie ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina. Działania służb lotniskowych i ochrony będą zależne od rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie RP, wytycznych GIS oraz danych operacyjnych dotyczących prognozowanego ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina w Warszawie.
Nowe zasady odpraw na Lotnisku Chopina
Udostępnianie poszczególnych stref lotniska będzie następowało stopniowo, w zależności od realnego ruchu pasażerskiego, pozyskiwanych danych operacyjnych dotyczących prognozowanego ruchu lotniczego, z uwzględnianiem bieżącej sytuacji epidemiologicznej na świecie i na terenie RP.
 

Nowe zasady poruszania się po terminalu

 

Odloty - wejście


Do odwołania zostaje zawieszona możliwość wejścia na teren terminala osób witających bądź żegnających podróżnych.

Dostęp do Terminala A zostaje ograniczony do pasażerów posiadających ważny bilet lotniczy na lot w dniu wejścia do Terminala A, osób chcących dokonać w kasie przewoźnika lotniczego m.in. zakupu biletu lotniczego, złożenia reklamacji, przełożenia rezerwacji, osób asystujących pasażerom PRM lub UM, a niebędących pasażerami, osób udających się do biur (m.in. UCS, PSG, przewoźników lotniczych, podmiotów prowadzących działalność na terenie terminala).

Pasażerowie wchodzą wyznaczonymi wejściami w strefie CDE i dwoma wejściami w strefie AB. Dla pracowników lotniska wyznaczone jest jedno wejście i wyjście na poziomie 100 (przyloty) AB.

Aby wejść na teren terminalu pasażer zobowiązany jest okazać:
1.    bilet lotniczy;
2.    kartę boardingową (również w formie elektronicznej);
3.    inny dokument potwierdzający, że jest uprawniony do odbycia podróży lotniczej.

Przed wejściem do terminalu zostanie przeprowadzona kontrola dostępu, która potwierdzi cel w jakim dana osoba wchodzi do budynku, jak również każdej osobie zostanie zmierzona temperatura – dotyczy to zarówno pasażerów, jak i pracowników.

Przewoźnicy lotniczy powinni informować pasażerów, że osoby z objawami zarażenia koronawirusem (np. podwyższona temperatura ciała – 38 st. C i powyżej), które zostaną zidentyfikowane przez służby lotniskowe, mogą zostać niedopuszczone do odbycia podróży. Według zaleceń EASA, przewoźnicy lotniczy powinni prosić pasażerów z objawami choroby o nieprzybywanie na lotnisko.

W przypadku grup pasażerów lub rodzin, które nie mają obowiązku stosowania się do zasady utrzymania dystansu społecznego, w przypadku stwierdzenia u jednej z osób z tych grup podwyższonej temperatury ciała (temp. 38 st. C i powyżej) – cała grupa podlega skierowaniu do weryfikacji medycznej.

Każda z osób, przez cały czas przebywania w terminalu, ma bezwzględny obowiązek noszenia masek ochronnych (lub innych akcesoriów zasłaniających usta i nos) oraz dezynfekcji rąk po zakończeniu każdego z procesów odprawy. Dozowniki z płynem zostały rozmieszczone w widocznych miejscach na terenie całego terminala.

Wszyscy użytkownicy Lotniska Chopina mają obowiązek reagować na brak stosowania środków ochrony indywidualnej przez osoby przebywające na terenie Lotniska. Osobie, która nie będzie stosowała się do wyżej wymienionego obowiązku zasłaniania twarzy lub noszenia maseczki należy zwrócić uwagę. W przypadku niestosowania się do wymogu właściwego noszenia maseczki ochronnej lub zasłaniania twarzy (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi EASA) osoby takie mogą zostać wyprowadzone z terenu Lotniska przez służby ochrony lub służby państwowe.

Osoby znajdujące się w terminalu będą mogły swobodnie poruszać się między poziomami budynku (odloty, przyloty).

Łącznik ze stacji kolejowej do terminalu będzie wyłączony z użytku.
 

Odloty – odprawa


Do odprawy pasażerów będzie przydzielany co drugi check-in. Stanowiska będą wyposażone w specjalne osłony ograniczające bezpośredni kontakt personelu z pasażerami. Przed stanowiskami zostały odpowiednio przygotowane systemy kolejkowania lub olinowania zapewniające utrzymanie separacji. Liczba check-in uzależniona jest od planowanej liczby pasażerów.

Stanowiska odpraw będą przydzielane we wszystkich strefach terminalu w celu zapewnienia maksymalnej separacji.

Do odprawy bagaży przydzielane będą zrzutnie bagażowe przy zachowaniu separacji jednej zrzutni pomiędzy rejsami odprawianymi w danym czasie.

Na moment wznowienia obsługi ruchu pasażerskiego nie jest rekomendowane, aby pasażerowie przyjeżdżali znacznie wcześniej na teren Lotniska Chopina w Warszawie, niż przed 15 marca 2020 r., przy czym  powinni postępować zgodnie z informacjami otrzymanymi od przewoźnika.


Kontrola bezpieczeństwa


Usprawniono także system kolejkowania przed stanowiskami kontroli bezpieczeństwa. Został on zoptymalizowany z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego, by zapewnić odpowiednią separację 1,5 metra pomiędzy oczekującymi pasażerami.

Podczas kontroli bezpieczeństwa jest również utrzymany nakaz zasłaniania nosa i ust.

W przypadku kontroli bezpieczeństwa pracownicy ACS będą odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniego kolejkowania z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno – epidemiologicznych.

Kontrola bezpieczeństwa dla pracowników przewidziana jest na przejściach służbowych, na poziomie odlotów – strefa AB i strefa E.


Odloty - strefa tranzytowa (po kontroli bezpieczeństwa)


System kolejkowania z oznaczeniami poziomymi i pionowymi został wprowadzony także w zastrzeżonej strefie terminala (Schengen i Non Schengen). W całym terminalu znajdziemy również siedziska ze specjalnymi oznaczeniami zapewniającymi wymagany dystans pomiędzy pasażerami oczekującymi na lot.

Do odprawy pasażerów będą przydzielane co drugie gate’y. Procedury boardingu oraz deboardingu również będą odbywały się z zapewnieniem dystansu społecznego.

Wydłużony zostanie planowany czas otwarcia gate do 60 min. dla rejsów obsługiwanych przez samoloty wąskokadłubowe i do 90 min. dla szerokokadłubowych. Odprawy jednego rejsu będą prowadzone w jednym łączniku pasażerskim (możliwe do wykorzystania dwa gate’y), brak możliwości równoległego boardingu i deboardingu w jednym łączniku.

Do kontroli dokumentów zarówno na odlotach, jak i przylotach będzie wykorzystywana co druga z kabin kontroli PSG.


Przyloty


Pasażerowie z rejsów Schengen dowożeni na przylot do gate 33 lub w przypadku stanowiska kontaktowego (oprócz 1-3 i 15) wchodzą łącznikiem na poziom 300 terminalu.

Pasażerowie z kierunków Non Schengen dowożeni autobusem do wejścia Non Schengen na poziomie 100 terminala i przechodzą przez kontrolę dokumentów.

Pasażerowie z kierunków Non Schengen wchodzą do terminala łącznikiem na poziom 300 i przechodzą przez kontrolę dokumentów.

Koordynacja PPL zadba o prawidłową separację pasażerów w przypadku kumulacji przylotów w jednym czasie.

W hali odbioru bagażu odpowiednie oznakowanie ma zapewnić separację pasażerów przy taśmociągach bagażowych. Przydziały rejsów do taśmociągów realizowane będą w sposób maksymalizujący separacje pomiędzy dwoma rejsami odprawianymi w tym samym czasie.

Za pośrednictwem rozgłośni pasażerowie będą proszeni o jak najszybsze opuszczenie budynku terminalu przez wskazane i oznaczone drzwi.


Dezynfekcja


Dezynfekcja wszystkich ciągów komunikacyjnych (powierzchnie dotykowe) będzie wykonywana rutynowo przynajmniej 2 razy w ciągu doby za pomocą standardowo stosowanych środków czyszczących.

Dezynfekcja stanowisk odprawy check-in oraz gate będzie realizowana po każdym rejsie oraz każdorazowo w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem u danego pasażera lub pracownika.

Częstotliwość dezynfekcji wózków bagażowych oraz kuwet na bagaże i rzeczy osobiste, wykorzystywanych podczas przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa będzie uzależniona od wielkości ruchu osobowego na danym stanowisku kontroli bezpieczeństwa.


Punkty komercyjno-usługowe


Przed budynkiem terminalu na poziomie odlotów będzie ustawionych łącznie 6 „maseczkomatów”, w których można będzie zakupić środki ochrony bezpośredniej, żele antybakteryjne.

W okresie od 1 do 15 czerwca 2020 r. czynne będą:

1)    Costa – poziom przylotów- strefa CDE - ogólnodostępna
2)    1 Minute – poziom przylotów – strefa AB- ogólnodostępna
3)    IIly – poziom odlotów – strefa AB - ogólnodostępna,
4)    Costa Fresco – poziom odlotów – strefa zastrzeżona
5)    McDonalds – poziom odlotów – strefa AB – zastrzeżona
6)    Aelia (Perfumeria) – poziom odlotów – strefa AB – zastrzeżona
7)    Baltona Multistore- poziom  odlotów- strefa CDE- zastrzeżona
8)    W.Kruk – poziom odlotów – strefa CDE – zastrzeżona

Pozostałe punkty handlowe i gastronomiczne będą zamknięte.

•    Kantory będą zamknięte.
•    TAXI i Rent a Car będą otwarte.
•    Automaty vendingowe będą przygotowane do sprzedaży asortymentu.
•    Poczta Polska przygotowuje się do otwarcia.
•    Salon VIP Line i Executive Lounge (Preludium, Fantazja i Bolero) należące do PPL będą zamknięte.
•    Salon Polonez (PLL LOT/Star Alliance) będzie otwarty (strefa Schengen).
•    Przejście przy kontroli bezpieczeństwa w strefie E -  Fast Track będzie czynne.
•    Wznowiona również zostanie obsługa pasażerów na Terminalu General Aviation. Terminal GA będzie czynny w godzinach 9.00-17.00.

 
Zachęcamy do zapoznania się również z nowymi zasadami bezpieczeństwa w podróży samolotem.
 
 

Powrót