Pozostawiony bagaż czy fałszywe alarmy bombowe stają się coraz częstszym i coraz poważniejszym problemem w naszej sferze publicznej. Wyśrubowane procedury bezpieczeństwa nakazują każdy taki przypadek traktować z należytą powagą. To coraz większe wyzwanie dla szkół, szpitali, dworców kolejowych, stacji metra i lotnisk i innych obiektów użyteczności publicznej. W takich sytuacjach służby, odpowiedzialne za bezpieczeństwo, muszą sprawdzić zgłoszenie. Wszyscy tracimy czas, nerwy i pieniądze.
„Fałszywy alarm, prawdziwy problem”  – startuje kampania społeczno-edukacyjna PPL
Aby dotrzeć z tym problemem do świadomości Polaków Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” rozpoczyna od września kampanię społeczną, która ma na celu uzmysłowienie odbiorcom, jakim problemem są fałszywe alarmy bombowe oraz jakie kary grożą osobom, które taki alarm wywołają.

„Fałszywe alarmy dezorganizują prace wielu instytucji, utrudniają, a czasami wręcz uniemożliwiają naszym pasażerom realizację planów związanych z podróżą” – mówi Joanna Cegłowska, Dyrektor Biura Marketingu i PR PPL. „Z naszą kampanią chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, chcielibyśmy, aby w naszych umysłach pojawiła się świadomość konsekwencji, jakie niesie ze sobą pozostawienie bagażu bez opieki czy wykonanie telefonu z fałszywą informacją”.

Kampania PPL została podzielona na dwie części. Pierwszy etap zakłada emisję od poniedziałku, 2 września, spotów radiowych w stacjach z grupy Polskiego Radia i w ogólnopolskich i regionalnych rozgłośniach z grupy Agory. Materiały wideo pojawią się w portalach internetowych mediów ogólnopolskich i w mediach społecznościowych od 4 września. W spotach zarówno radiowych, jak i wideo wystąpi Mariusz Szpikowski, prezes PPL i Dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie.

Kampania obejmie media społecznościowe i sieci kin. Więcej szczegółów podamy przed wydarzeniem.

Spoty radiowe dostępne są pod tymi linkami:
http://bit.ly/PozostawionyBagaz-SpotRadiowy
http://bit.ly/SpotRadiowy-FałszywyAlarmBombowy
 

Powrót