Lotnisko Chopina, jako pierwsze w Polsce, wprowadziło system A-CDM (Airport – Collaborative Decision Making). Projekt, wdrożony w oparciu o wytyczne i rekomendacje EUROCONTROL, ma poprawić efektywność działania lotniska i sprawność obsługi lotów. Wspomaga także w pracy kontrolerów ruchu lotniczego. W Europie, poza Warszawą, z A-CDM korzysta ponad 30 portów lotniczych.
Lotnisko Chopina wprowadziło lokalny A-CDM
Wdrożenie A-CDM na Lotnisku Chopina zakładało uruchomienie złożonego, informatycznego systemu wymiany informacji. Projekt wymagał ścisłej współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego realizację, którymi są:

• Lotnisko Chopina
• Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
• Polskie Linie Lotnicze LOT
• Przedstawiciele agentów obsługi naziemnej (LS Airport Services, WELCOME)

A-CDM to skrót od Airport Collaborative Decision Making. Platforma wymiany danych A-CDM i procedura wspierają współpracę zarządzającego lotniskiem, służb ruchu lotniczego, agentów obsługi naziemnej oraz przewoźników lotniczych. I choć wszystkie wymienione podmioty współdziałają ze sobą od lat, to teraz ich kooperacja jest wydajniejsza dzięki usprawnieniu komunikacji poprzez platformę wymiany danych A-CDM.
Przepływ informacji i podejmowanie określonych działań związanych z obsługą rejsów opiera się na szacowanych, a następnie na rzeczywistych czasach określających poszczególne etapy wykonywania operacji lotniczej i obsługi samolotu.

Dzięki A-CDM m.in:

• kontroler ruchu lotniczego może lepiej zaplanować pracę i usprawnić płynność startów i lądowań,
• agent obsługi naziemnej sprawniej zarządza sprzętem i personelem,
• poprawia się punktualność wykonywania operacji lotniczych,
• zarządzający portem lotniczym lepiej wykorzystuje infrastrukturę lotniska.

W efekcie działania systemu uzyskujemy lepszą przewidywalność zdarzeń i większą świadomość operacyjną, a płynność wykonywania i obsługi operacji lotniczych sukcesywnie zyskuje na jakości.

W funkcjonowaniu systemu A-CDM kluczowym jest czas TSAT (Target Start up Approval Time). Generowany jest on automatycznie na bazie informacji wprowadzanych do systemu przez podmioty zaangażowane w obsługę rejsu i informuje pilotów o docelowym czasie uruchomienia silników. Dzięki temu statki powietrzne nie marnują paliwa oczekując niepotrzebnie na włączonych silnikach, co  przekłada się na mniejszą emisję spalin i jest korzystniejsze dla środowiska.

W niedalekiej przyszłości Lotnisko Chopina uzyska status portu lotniczego z tak zwanym pełnym A-CDM, stając się zarazem elementem całościowego systemu zarządzania europejską przestrzenią powietrzną. Włączenie Lotniska Chopina do systemu A-CDM przełoży się zarazem na automatyczne wysyłanie depesz do instytucji EUROCONTROL, informujących Network Managera o ruchu odlotowym z Lotniska Chopina. Zestaw danych zawartych w tych depeszach pozwoli na lepsze planowanie i wykorzystanie przepustowości europejskiej przestrzeni powietrznej.

Powrót