Dziś w Centrum Konferencyjnym lotniska Urząd Lotnictwa Cywilnego podsumował wyniki ruchu lotniczego w Polsce za 2016 r. Piotr Samson, prezes ULC stwierdził, że są one jednoznacznie pozytywne i przekroczyły szacunki oraz oczekiwania. Wszystkie porty lotnicze w kraju obsłużyły blisko 34 miliony pasażerów (+12 proc.).
Podsumowanie wyników ruchu lotniczego w Polsce w 2016 r.
Dobre wyniki to wg. prezesa Urzędu zasługa przede wszystkim PLL LOT, które po restrukturyzacji dynamicznie rozbudowują siatkę połączeń oraz przewoźników niszkokosztowych. Z szacunków ULC wynika, że ruch lotniczy w Polsce rośnie szybciej niż oczekiwano i w 2030 r. będzie dwukrotnie większy niż obecnie. 

Według Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa ważne jest tworzenie takich warunków, które będą odpowiadały na potrzeby rosnącego rynku przewozów pasażerskich. Minister powiedział, że Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o rekomendacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce. Jednocześnie podsekretarz stanu w MiB Jerzy Szmit podkreślił konieczność utrzymania przepustowości warszawskiego lotniska, jako kluczowego dla dalszego rozwoju ruchu lotniczego w kraju.

Mariusz Szpikowski, Naczelny Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, zarządzającego Lotniskiem Chopina zwrócił uwagę, że opracowywana koncepcja bierze pod uwagę wszystkie gałęzie transportu. Po raz pierwszy w historii.

Tylko dzięki podejściu intermodalnemu oraz rozwojowi naszego narodowego przewoźnika, Polska ma szansę zbudować silną pozycję na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych – powiedział Naczelny Dyrektor PPL

Jednocześnie prowadzone są prace koncepcyjne nad modernizacją infrastruktury stołecznego lotniska, tak aby mogło ono sprostać wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się ruchu lotniczego, jakiego w najbliższych latach spodziewa się Urząd Lotnictwa Cywilnego.
 

Powrót