P4 long term Car Park reservation form

Reservation form

Details of the person booking place on long-term parking P4:

 • CAPTCHA Image
 • * Required data

 • Thank you choosing Chopin Airport Car Park.
 • Please be informed that submitting the form does not guarantee booking. Within 2 hours you will receive booking confirmation or decline, depending on the availability of parking spaces at P4 car park.. 
 • 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon 22 650 11 11 (dalej: my)
  2. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: IODO@polish-airports.com, telefon: 22 650 30 47.
  3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług parkingowych (realizacja umowy) i dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także w celu realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów tj. wykonaniu zobowiązań względem naszych kontrahentów.
  4. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych - przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
  5. Twoje dane możemy przekazać wyłącznie trzem grupom podmiotów:
  a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
  b) podmiotom przetwarzającym  - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania  danych,
  c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
  6. Twoje dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do dokonania rozliczeń wynikających z zawartej z Tobą umowy oraz realizacji zobowiązań względem naszych kontrahentów.
  7. W stosunku do Twoich danych masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu gdy dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes, wskazany powyżej. Natomiast, jeżeli dane przetwarzamy, w związku z zawartą z Tobą umową, masz także prawo do żądania ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania przez Ciebie z parkingu.
 •  
 •  
 • calculate costs  BOOK PLACE